NMCK CROSSKOLA

Träningsgrupper

Under våren kommer träningarna att fördelas mellan 3 grupper beroende på nivå och antal. Grupperna utformas med 10-15 deltagare i varje grupp och fördelningen sker främst med hänsyn till ålder, tidigare erfarenheter samt ambition. Träningstillfällena ligger på torsdagar. Träningarna pågår ca två timmar med en paus på 15 min för tankning av bränsle och dryck. Stora banan kommer att fördelas i sektioner mellan 2 grupper. För att få fullgod säkerhet kommer banan därför att spärras av med band el dyl. och föräldrar placerar sig så att ingen risk föreligger att grupperna kommer in på varandras sektioner.

Arrangören förbehåller sig rätten att placera om barn och ungdomar i lämplig grupp för att uppnå fullgod säkerhet.

Knatteträning, 50cc och nybörjare

Knattarnas träningar kommer att ledas av Christer Trybom.

Ungdomsträning, 65cc - 125cc

Ungdomsträningen kommer att ledas av Pierre Oxelmark, Jeff Oxelmark, Viking Lindström och Fabian Jonsson. En grupp kan vara upp till ca 15 deltagare om de är på ungefär samma nivå. Om det är stora skillnader i ålder eller nivå kan det vara lämpligt att dela upp deltagarna i två mindre grupper.

Kostnad

Ungdomsgrupp: 1200 kr (Alternativt 900 kr och att man bokar en öppning utan ersättning en lördag eller söndag senast 16 juni)

Knattegrupp: 1000 kr (Alternativt 700 kr och att man bokar en öppning utan ersättning en lördag eller söndag senast 16 juni)

Om en träning ställs in eller genomförs utan ledare förlängs säsongen med motsvarande tillfällen.

Om man är nybörjare och vill prova på ett par tillfällen kan man göra detta fritt i överenskommelse med tränaren. Medlemskap i Nynäshamns MCK är ett krav för att delta. För de som har tävlingslicens är det inget krav att ha licensen för motocross i NMCK men ett önskemål. Rådgör gärna med er tränare.

Guldhjälm

För att ha ett utökat försäkringsskydd eller tävla måste barn upp till 12 år ha en Guldhjälmlicens. För att erhålla denna licens behöver barnen genomgå en praktisk utbildning med ett antal moment. Därefter behöver både förälder och barn genomgå en teoretisk utbildning med fokus på säkerhet. Det här är också ett tillfälle att få svar på alla frågor om sporten, skydd och fortsatt träning och tävling. För de deltagare som önskar, kan klubben inom den ordinarie träningen tillhandahålla denna utbildning.

© All Rights Reserved