LICENS

För att få träna och tävla krävs att man har en av Svemo utfärdad licens för den disciplin deltagandet gäller. Lägsta krav är att ha en klubblicens. Den gäller för träningsverksamhet organiserad av en Svemo-ansluten klubb på en Svemo-godkänd bana i alla grenar utom Roadracing- och Dragracing. Den gäller även för deltagande i klubbtävling, dock endast i den klubb och gren som licensen är utskriven för. (Undantaget om tävlingsledaren godkänner andra licensgrenar enligt reglerna för klubbtävling i respektive NT/SR.) Det är tillåtet för förare att köpa klubblicens i flera klubbar om det är olika grenar.
Barn kan till och med året de fyller 11 år genomgå guldhjälmsutbildning. Detta är en utbildning som ger grundläggande kunskaper i att kunna hantera en motorcykel och ger vårdnadshavare utbildning i ansvar vid träning och tävling. Efter utbildningen kan man ansöka om guldhjälmslicens. Denna licens ger ett utökat försäkringsskydd och behövs om barnet vill tävla.

 

Tävlings- och träningslicens

Betala din licens på Svemo TA.

Prova på licens

Gäller alla som inte har licens, är över 12 år och enbart vid Prova På-körning eller träningsarrangemang organiserad av klubben. Fungerar inte vid tävling.

Fyll i alla uppgifter i formuläret på Svemos hemsida för att köpa din licens. Det är viktigt att du anger korrekt information, annars gäller inte försäkringen ifall du skulle råka ut för en skada.

© All Rights Reserved