MILJÖPOLICY

Nynäshamns Motorcykel klubbs Miljöpolicy

Motocross & Enduro

NMCK skall verka för miljötänkande i alla delar av verksamheten och genom ständigt förbättringsarbete tillse att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.

Det ständiga förbättringsarbetet skall stimuleras och påskyndas genom att öka samtliga medlemmars kunskap om den yttre miljön.

Öppenhet och insamlande av erfarenhet skall prägla vårt miljöarbete.

Resultatet skall kommuniceras till alla våra medlemmar och vara lättillgängligt för intressenter och allmänheten.

Vår verksamhet skall följa Svemo:s miljöpolicy och i klubbstyrelsen beslutade åtagande.

Miljöpolicyn skall utgöra grund för miljömål i vårt ständiga förbättringsarbete.